02 kwietnia 2011

Wyliczenia Wartości Wewnętrznej - Ile warta jest 1 akcja City Interactive?

Witaj,

Zanim przeczytasz o wyliczeniach, musisz wiedzieć, że nie znam dokładnie działań i informacji City Interactive(CI), z ostatnich lat. Nie przeczytałem jeszcze nawet ich ostatniego sprawozdania finansowego do końca. Nie wiem np dlaczego w 2009r CI miała tak duże straty, co się stało? Zatem poniżej przedstawiam Ci tylko bardzo suche wyliczenie wartości wewnętrznej bez dobrej znajomości firmy. Wyliczenia są oparte na bardzo podstawowych danych. Metody tej używam od paru lat do wyceny spółek. Jednak poniższe wyliczenia wymagają dokładnej analizy całego sprawozdania finansowego i to najlepiej z ostatnich kilku lat.

bez pracy nie ma kołaczy. Do Ciebie należy oszacowanie wartości firmy, jej wartości dodanej względem konkurencji i analiza posiadanych informacji. Ty musisz oszacować dane finansowe, prognozy i plany! Bez tego poniższe wyliczenie nie jest nic warte. To tylko subiektywna ocena spółki, którą zapewne prezes City Interactive pewnie by skwitował jako "nietrafioną" lub "skandalicznie pomyloną". I mógłby mieć rację. W żaden sposób poniższe wyliczenie nie jest rekomendacją.

======

Dziś zrobiłem kolejne wyliczenie. Tym razem wyliczenie jest dla CI, które tak wszystkich pasjonuje, łącznie ze mną. Wyliczenie wartości wewnętrznej to oczywiście tylko drobna część odkrycia potencjału firmy na najbliższe lata.

Wyliczenia zrobiłem w oparciu o wyniki CI z ostatnich 4 lat, co jest mało miarodajne. Tych danych najlepiej jakby było, co najmniej z 10 lat.

Muszę przyznać, że dzięki sukcesowi Sniper I, spółka ma szansę na osiąganie lepszego wyniku w 2011r, niż w poprzednich latach. Wcześniejsze lata nie były jednak dla firmy za specjalne. Zyski w 2007r to 3,3 mln, w 2008r 3,2 mln, w 2009r straty (-12,6 mln) i dopiero 2010r wielki sukces 27 mln. Teraz wszystko zależy od 2011r i nowych pomysłów CI. Jeśli Sniper I był tylko jednorazowym strzałem w dziesiątkę, to firma wracając do modelu gier z średniej półki, będzie uzyskiwała pewnie podobne wyniki jak w poprzednich latach, czyli z przeciętnym zwrotem z kapitałów własnych ROE = 10-12%(lata 2007 i 2008).

Dlaczego myślę, że 2010r może być trudny do powtórzenia w 2011r? Wystarczy spojrzeć na sprzedaż kwartalną CI, aby dostrzec, że peak sprzedaży i zysków osiągnięty został w 3Q 2010r. W 4 kwartale tzw. "złotym" dla branży producentów gier, CI miał już sporo słabsze wyniki sprzedaży. A to niestety stawia nam pytanie czy, aby nie wracamy do przeciętnej sprzedaży?

Kto śledzi spółki branży gier, ten wie oczywiście, że CI ma spore zapasy gotówki i mnóstwo pomysłów. Jest więc szansa na niezwykły rozwój. Mam jednak co do tego wątpliwości, bo spółka, która do tej pory stawiała na "średniość" kosztowo-jakościową gier, nie wiem czy potrafi zrobić skok mentalny w produkcji gier i zaryzykować zrobienie czegoś niesamowitego.
Zobaczymy, nie zapeszajmy, życzę CI jak najlepiej, łącznie z osiągnięciem niesamowitych sukcesów i zysków w następnych latach. W końcu to nasza polska duma narodowa!

Wracając do faktów, czyli sprawozdań finansowych widzimy, że CI w "złotym" 4Q 2010r. sprzedało tylko 63% tego, co w najlepszym 3Q 2010r. Natomiast zyski netto wyniosły tylko 26% tego, co w 3Q 2010r. Teraz rozumiecie mój niepokój związany ze sporym spadkiem sprzedaży kwartał/kwartału.

Wyliczmy jednak wartość CI na podstawie danych z tych 4 lat, które mam do dyspozycji.

Wariant 1.

Wg takich danych i wg średniego ROE(wyliczanego inną metodą, niż podają na portalach, która de facto podwyższa osiągnięcia ROE, a jest bardziej logiczna) wynika, że CI osiąga stopę zwrotu z zainwestowanych kapitałów na wysokim uśrednionym poziomie 41,76%. Przy metodzie wyliczania tego wskaźnika znanej na rynku (np podanej na bankierze) uśrednione ROE z 4 lat wynosi .. 3,03%! A to oznacza, że CI zarabia z reinwestowanych zysków mniej, niż daje lokata bankowa! A nawet mniej, niż wynosi inflacja. Jednak wpływ na to mają dwa ostatnie lata o skrajnych wynikach:, 2009r wielka strata, a 2010r duży zysk. Więc ROE 3,03% jest zupełnie nieprzydatne.

Użyjmy na razie do wyliczeń wskaźnik ROE wg tej innej motody wyliczania i wtedy mamy średnie ROE 41,76%.

Do wyliczeń uśredniam również zyski netto CI z 4 lat, aby skrajnie dobry 2010 i skrajnie zły 2009r po prostu się zrównoważyły i przedstawiły realny obraz rozwoju i osiąganych wyników z ostatnich 4 lat.

Takie uśrednione zyski dają nam wynik 5 227 500zł skonsolidowanego zysku netto rocznie. I takich zysków użyję do wyliczeń.

Co ciekawe przyrównałem zysk netto z 2010r do przychodów netto w 2010r i wychodzi na to, że zyski netto stanowiły równo 30% przychodów(to trochę mi pomoże przy ponownym szacowaniu Optimusa).
Ile zatem warta jest jedna akcja CI?

Przy powyższych danych wartość 1 akcji CI wyniosła .. 17,26zł na akcję. Co oznacza przewartościowanie ceny CI, aż o 51%.

Jeśli natomiast użyjemy do wyliczeń zalecaną na portalach uśrednioną stopę zwrotu z kapitału własnego z ostatnich 4 lat, czyli 3,03%, okazuje się, że jedna akcja CI jest warta 1,25zł! Co jest oczywiście mocno nieprawdziwą wartością. Nawet wartość księgowa wynosi 3,40zł na akcję(w Optimusie C/WK chwilowo też ma podobną relację x 10).

Wariant 2.

Do celów lepszego wyliczenia średniej stopy zwrotu z kapitału własnego, usunę z wyliczeń jednorazową wpadkę z 2009r w postaci ROE (-71,6), tym samym uzyskując ROE = 27,91%. Tak jak mówiłem, nie wiem jeszcze co to za wpadka i czy była jednorazowa.

Uśredniony zysk 5,23 mln zł zostawiam, ponieważ uważam, że lepiej odda rzeczywistość, niż całkowite wyzbycie się złego roku z wyliczeń.

W ten sposób otrzymujemy wartość wewnętrzną CI na 1 akcję.. 11,53zł.

Podsumowując.

Skąd się biorą tak niskie wyceny dla CI? A no stąd, że CI w poprzednich latach osiągał przeciętne wyniki, a w 2009r miał duże straty. I gdyby nie 2010r to firma w sprawozdaniach finansowych wyglądała by jak średniak.

W CI wszystko zależy od nowych inwestycji i związanych z nimi sukcesów. Jeśli firma stworzy kolejne strzały w dziesiątkę jak Sniper I(czego jej z całego serca wszyscy życzymy), to powinna być coraz więcej warta. Niemniej dla mnie 35zł to kosmos. Biorąc pod uwagę, że jej wartość księgowa w najlepszym roku w historii 2010 wynosi 3,40zł na akcję, to możemy uznać, że kurs "trochę" już wzrósł. Racjonalna wycena CI jak dla mnie to maksymalnie 18-20zł. Trzeba bowiem uwzględnić mocno rozwojową branżę. C/Z jest prawidłowe jedynie w 2010r i wynosi 16,60. W przeszłości wynosiło:  2007r 33,96; w 2008 29,30; w 2009 (-2,91). Może w tej branży wskaźnik C/Z w okolicach 30 to standard na świecie? Tego nie wiem, choć nie wydaje mi się to uzasadnione.

Gdy robiłem analizę spółek, osobiście CI mnie nie zainteresował. Nie wszedłem w tę spółkę, ponieważ rzut okiem na te dane nie przyciągnął mojej uwagi. Nadal uważam, ze to Optimus będzie królem branży, przynajmniej w kilku najbliższych latach. Im więcej czytam o Optimusie tym bardziej w to wierzę. Czas pokaże jak sobie poradzi CI w 2011r i inne spółki z branży.

Z chęcią posłucham opinii innych osób na temat realnej wartości firmy. O tym co dodatkowo buduje przewagę CI nad innymi z branży?

Wycen 11Bit i Nicolas Games nie będę robił, ponieważ ich dane finansowe nie nadają się do szacowania i wyliczeń.

****** Optimus v City Interactive - notka uzupełniająca.

Czytelnik @Volky zwrócił mi słuszną uwagę na fakt, że powyższa wycena dla Optimusa i dla City Interactive jest oparta na wadliwym założeniu. Optimus jest wyliczony na podstawie danych prognozowanych, natomiast CI bazuje wyłącznie na danych z przeszłości. Słuszna uwaga.

Podziękuję też za komplement jakoby moje działania blogowe mogły mieć wpływ na kursy Optimusa lub City Interactive. Nie ukrywam, że dopinguję bardziej spółce, którą mam w portfelu, niż konkurentowi, ale nie robię tego, aby podbić kurs. Uważam, że nie mam takiego wpływu na rynek i notowania spółek giełdowych, a grupa Czytelników bloga nie jest w stanie wygrać z siłami podaży i popytu na GPW.

Staram się przekazać fakty i wyliczenia w miarę obiektywnie, lecz tutaj zgodzę się z Volky, że obydwie analizy nie mogą być porównywalne i szkodzę wycenie CI.

Żeby były porównywalne, trzeba zaprognozować wynik 2011r. również dla CI.

Spróbujmy zatem wycenić CI w 2011r. raz jeszcze.

Patrząc na mniejsze przychody i zyski w 4Q 2010r, można założyć, że CI nie zarobi w 2011 znowu rekordowych 27 mln zł. Chwilowo CI nie ma nowego hitu. Do wyliczeń jednak załóżmy, że CI w 2011r znowu zarobi 27 mln zł, zwiększy kapitały własne do 50 mln i osiągnie podobne przychody jak w rekordowym 2010r. W takiej sytuacji uśredniony 5-letni zwrot z kapitału własnego ROE wyniesie wysokie 46,98% wg wcześniej używanej metody.

W takim scenariuszu uśredniony 5 letni wynik, uwzględniający prognozę 27 mln zysków na 2011r daje nam wartość na 1 akcję .. 35,55zł. A to jest rzeczywiście znacząco więcej, niż we wcześniejszej analizie.

Biorąc pod uwagę, że trudno będzie osiągnąć CI tak dobre wyniki w 2011r. można uznać, że kurs uzyskał obecnie swoją maksymalną wartość wewnętrzną. Prawdopodobnie jednak jest już przewartościowany.

Jeśli obniżymy nieco prognozowany zysk netto w 2011r do bardziej możliwych kwot np 20 mln zł, wartość wewnętrzna na 1 akcję wyniesie.. 27,77zł na akcję. To daje 22% przewartościowania w stosunku do notowań kursu CI.

Dzięki uwzględnieniu prognozy zysków i sprzedaży na 2011, wartość wewnętrzna CI jest rzeczywiście o niebo lepsza, niż poprzednie wyliczenia. To nie zmienia faktu, że CI nie ma już wg mnie pola do dalszych wzrostów w 2011r. Oczywiście kursy na giełdzie i w czasie hossy rosną dużo więcej, niż wartość wewnętrzna spółki, zatem można spodziewać się, że kurs CI bedzie nadal rósł. Jednak ja osobiście akcji CI bym po tych cenach nie kupił.

======

Więcej o tym, jak wyliczam wartość wewnętrzną spółek będzie w e-booku, który w kwietniu będę rozdawał.

Oczywiście przedstawiane na blogu wyceny  to tylko prywatne i subiektywne analizy. Na giełdzie trzeba zawsze polegać tylko na swoich własnych obliczeniach! 
Warto pamiętać, aby zawsze myśleć samodzielnie. To, że ktoś podaje nam wartość wewnętrzną lub wylicza wzrosty na podstawie analizy technicznej, wcale nie oznacza, że akcje tyle wzrosną. To po prostu tylko i wyłącznie zdanie osoby, która robiła prywatną analizę. Na giełdzie trzeba zdobyć taką wiedzę, żeby oceniać, czy ktoś gada głupoty, czy nie.

UWAGA! Wszystkie analizy oraz przemyślenia zawarte na tym blogu są wyłącznie moim osobistym spojrzeniem na daną kwestię i nie mogą być traktowane jako rekomendacja w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym nie ponoszę odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zwartych na tym blogu. Nie jestem analitykiem, ani doradcą inwestycyjnym. 

7 komentarzy:

 1. Dziwnym trafem wycena Optimusa wypada lepiej
  od CIA. I z pewnością jest to czysta matematyka...
  a może zabieg czysto marketingowy zachęcający do zakupu Optimusa.
  Jeżeli porównujesz (robisz wycenę) dwie spółki z tej samej branży porównaj je identycznie! Optimusa wyceniłeś na podstawie tego co będzie, a CIA za na podstawie strat z 2 poprzednich lat.

  Do momentu tej "wyceny" miałem drogi autorze dobre o Tobie zdanie. Podoba mi sie filozofia połączenia Boga z pieniędzmi, filozofia podejścia do inwestycji ale ...
  teraz wychodzę z założenia że naganiasz na zakup Optimusa którego sam posiadasz pakiet! ....

  OdpowiedzUsuń
 2. @Volky

  Bardzo słuszna uwaga. Dzieki za nią. Rzeczywiście dopuściłem się tutaj nieświadomej manipulacji w ocenie obu spółek.

  Dziś pewnie sprawę sprostuję w poście i wyliczę prognozę też dla City Interactive.

  Pozdrawiam i dzięki za cenny komentarz.

  OdpowiedzUsuń
 3. Jak to mowi MD House - Podstawowa prawda o ludziach jest taka ze wszyscy klamia, jedyna zmienna to dlaczego. Swiadoma czy nie jest to razace nie dopatrzenie. Porownojac te dwie spolki mozna uwzglednic wyniki za 2010 jak i przyszle teoreyczne zyski. City ma ta przewage ze marza ze sprzedazy jest wieksza niz w przypadku OPT.

  Odnoszac sie do zdania - chwilowo CI nie ma nowego hitu. Trzeba sie zgodzic. Trudno powiedziec jak sprzeda sie Sniper1 na PS3. Premiera drugiej czesci jak i Alien Fear dopiero w Q3 a moze i pozniej. Jednak te slowa mozna przypisac rowniez OPT. Zostanie wydany wiedzmin 2 a co potem. Chodza plotki o wersji konsolowej ale czy takowa jest/powstaje trudno powiedzec. Oczywiscie jest GOG ale nie sadze aby przynosil on takie zyski aby utrzymac trend rosnacy.

  Kibicuje jednej jak i drugiej spolce i zadnych z nich nie faworyzuje.

  OdpowiedzUsuń
 4. a ja mam swojego faworyta City zrobilo jedna co najwyzej srednia gre, nie wiem czemu nawet niezle sie sprzedala, najsmieszniejsze bedzie jak teraz w dwojke wladuja duzo kasy, a okaze sie klapa

  a Optimus nie dosc ze robi duza lepsza gre, ktora tez okaze sie na konsole to rozwija sie w innych kierunkach, ale jak kto woli

  pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 5. Według mnie zdecydowanie lepiej wygląda OPT niż CIA. Nie ma nawet co porównywać Wiedźmina do Snipera - pierwsza jest grą bardzo dobrą, druga niestety kiepską. Dziwie się skąd taka duża sprzedaż takiego badziewia. Ale skoro pierwsza część była słaba a oni inwestują duże pieniądze w część drugą to według mnie to się nie uda. Chyba, że nagle wszyscy zrażeni na pierwszej części pomyślą, że tym razem musi być lepiej. Ja bym na pewno nie kupił. Na potwierdzenie moich ocen nie posłużą linki z portalu, w którym ocena ogólna to średnia arytmetyczna z wielu recencji. Wiedźmin 81,59% z 57 recenzji - http://www.gamerankings.com/pc/915112-the-witcher/index.html
  Sniper 55,82% z 11 recenzji - taka różnica to jest PRZEPAŚĆ.

  OdpowiedzUsuń
 6. Dzięki za komentarze.

  Ja również największy potencjał ciągle widzę w Optimusie.

  Wakacje 2011 moga być bardzo ciekawe i gorące :D
  Jutro postaram się wyliczyć ponownie Optimusa, wg najnowszego raportu i danych

  http://i.wp.pl/a/dibre/kbiezacy/optimus__010411.pdf

  pozdr

  OdpowiedzUsuń
 7. A gdzie prognoza sprzedazy Combat Wings w 3Q....., sprzedaz Snipera na PSP3 porownywalna z Xbox, 2012... sniper 2 i nowy tytul (tematyka 2 wojny swiatowej), praktycznie brak zadluzenia (zobowiazania dlugo i krotko term.), gry na smartphony, ja wrecz zalozylbym lepszy zysk netto niz w 2010, ale to tylko moja opinia...., mysle, ze wiele osob bedzie zaskoczonych......

  OdpowiedzUsuńLinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...